Zoznámte sa, toto sú spotrebitelia, vaši najlepší konzultanti.

Kvalitatívny výskum poskytuje dôležitú spätnú väzbu, priamo od spotrebiteľov. Takéto informácie sú pri rozhodovaní neoceniteľné a inšpirujú k vytváraniu nových produktov a služieb, alebo k zlepšeniu tých existujúcich.
Krok 1
Vytvoriť výskumný projekt
Vytvorenie výskumného projektu je jednoduché a zaberie menej ako 3 minúty. Opineon automaticky vytvorí rekruitačnú stránku pre záujemcov o výskum, ktorú je možné hneď zverejniť na vašej Facebook stránke, rozposlať zákazníkom cez e-mail alebo spropagovať na ktorejkoľvek reklamnej platforme. Akonáhle budete spokojní s kvalitou a veľkosťou vzorky (k dispozícii máte demografické údaje a vaše vlastné kvalifikačné otázky), môžete sa pustiť do samotného výskumu.
Krok 2
Spravovať úlohy
Opineon ponúka niekoľko efektívnych výskumných nástrojov, vďaka ktorým je možné komplexne pokryť potreby kvalitatívneho výskumu. Opineon dáva moderátorom kontrolu nad celým výskumným procesom. Nielenže si môžu vybrať účastníkov výskumu, ale majú možnosť aj vytvárať a vyhodnocovať úlohy, schvaľovať ich plnenie a rozhodovať o tom, ktorý respondenti si zaslúžia odmenu za účasť na projekte.
Krok 3
Vyhodnotenie a analýza dát
Dáta sú dostupné okamžite po skončení úlohy, takže sa dajú vyhodnocovať aj priebežne počas trvania výskumu. Opineon takto šetrí množstvo času na prepisoch rozhovorov z nahrávok a umožňuje mať výsledky výrazne rýchlejšie. Okrem toho obsahuje aj nástroje na podporu metodológií vyhodnocovania kvalitatívnych dát, ako je napríklad podpora tagovania a triedenia textu.