Zoznámte sa, to sú spotrebitelia, Vaši najlepší konzultanti

Kvalitatívny výskum poskytuje dôležitú spätnú väzbu od zákazníkov. A práve to sú to nevyhnutné informácie pre zlepšenie rozhodovacieho procesu vo firmách. Inšpiruje značky vytvárať nové produkty a služby alebo pomáha s úpravou tých existujúcich.
Krok 1
Vytvoriť projekt
Vytvorenie projektu zaberie menej ako 3 minúty. Opineon automaticky vytvorí vstupnú prihlasovaciu stránku pre záujemcov, aby sa dala ihneď zverejniť na Vašej Facebook stránke, rozposlať zákazníkom cez email (newsletter) alebo spropagovať na ktorejkoľvek online reklamnej platforme. Akonáhle budete spokojný s kvalitou a veľkosťou vzorky na základe demografických údajov (pohlavie, vek, lokalita) a Vašich vlastných kvalifikačných otázok (napr. “Máte hypotekárny úver?”, "Koho ste volili za prezidenta”) môžete sa pustiť do samotného výskumu.
Krok 2
Spravovať úlohy
Opineon aktuálne ponúka dva mocné výskumné nástroje, ale čoskoro to bude širšia škála online nástrojov, vďaka ktorým bude možné pripraviť rôznorodé úlohy pre účastníkov. Opineon stavia moderátorov kontrolu nad celým výskumným procesom. Nielenže si môžu vyberať účastníkov, majú možnosť vytvárať, aktivovať, zatvárať či vyhodnocovať úlohy, schvaľovať a zamietať jednotlivé vyplnené úlohy a rozhodovať o tom, či si účastník zaslúži odmenu za účasť na výskumnom projekte.
Krok 3
Hodnotiť a analyzovať dáta
Spätná väzba účastníkov výskumu je dostupná ihneď po skončení úlohy. Dáta sa dajú prezerať online alebo stiahnúť kvôli ďalšej analýze. Opineon takto šetrí množstvo času na prepisoch rozhovorov z nahrávok a digitalizáciu dát a umožňuje výskumníkom interpretovať dáta vo výrazne kratšom čase. Rýchlejší proces zberu spätnej väzby a jej vyhodnotenie umožní značke lepšie sa rozhodnúť.