OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kto sme?

Keď v nasledujúcom texte hovoríme o "nás", myslíme tým platformu Opineon, resp. pre právne účely firmu, ktorá túto platformu prevádzkuje: Phirational, spol. s r. o., so sídlom na Trojičnom námestí 4 v Trnave, IČO: 46 550 372.

Aké údaje zbierame a načo?

Zbierame dva druhy údajov: v prvom rade také, ktoré sami explicitne poskytnete, a potom také, ktoré vyplývajú z vašej aktivity na Opineone. Všetky sú zhrnuté v nasledujúcich tabuľkách spolu s vysvetlením, na čo ich používame:

Údaj
Použitie
Meno a priezvisko
Vytvorenie profilu v aplikácii.
Dátum narodenia
Pre výber účastníkov výskumu niekedy potrebujeme vedieť vek.
Adresa bydliska
Používame na zasielanie dokumentov, napríklad dohôd týkajúcich sa vyplácania odmien za účasť na prieskumoch. Okrem toho niektoré prieskumy sú zamerané iba na účastníkov z konkrétnej lokality.
E-mailová adresa
Užívateľom zasielame e-mailové notifikácie, napríklad o čakajúcich úlohách v rámci výskumu, alebo nových výskumných projektoch.
Telefónne číslo
V ojedinelých prípadoch kontaktujeme užívateľov telefonicky, napríklad ak majú dlho neprevziatu odmenu za výskum.
Pohlavie
Pre vyhodnotenie výskumu je niekedy dôležité poznať pohlavie respondenta.
Heslo
Samozrejme, toto slúži na zabezpečenie vášho profilu v Opineone.
Číslo účtu
Používame ho v prípadoch, keď sa za dokončenie výskumu vypláca finančná odmena.

Nasledujúce údaje môžeme získať bez vášho vedomia, pretože vyplývajú buď z technickej, sieťovej komunikácie nášho serveru a vášho prehliadača, alebo vznikajú implicitne tým, že používate Opineon.

Údaj
Použitie
IP adresa a identifikátor klientskej aplikácie
IP adresu a tzv. "user agent" identifikátor používame výhradne na zabezpečenie aplikácie.
Cookies
Na zabezpečenie technického chodu aplikácie je vo vašom prehliadači uložený súbor "cookie", ktorý vás v aplikácii jednoznačne identifikuje.
Údaje o vašej aktivite v Opineone
Výskumy, do ktorých sa hlásite, vaše príspevky v diskusiách, odoslané dotazníky a iná aktivita, ktorú na Opineone vykonávate sa zaznamenáva v našej databáze.

Okrem týchto údajov je možné, že sa do našej databázy dostanú aj iné. Môže sa to udiať napríklad v prípade, že niektorý užívateľ takéto údaje napíše do diskusného fóra, alebo inam v aplikácii. Takéto osobné údaje nespracovávame a akonáhle si ich všimneme, odstránime ich z databázy. V prípade, že narazíte počas používania Opineonu narazíte na osobné údaje zverejnené niektorým užívateľom, prosím kontaktuje moderátora výskumu alebo napíšte na privacy@opineon.com

Komu sú údaje poskytované?

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám, používame ich len my na zabezpečenie chodu Opineonu. Pri spolupráci s výskumnými agentúrami sú im poskytnuté anonymizované údaje z výskumov (napr. vaše príspevky, z ktorých vás ale nie je možné identifikovať ako konkrétnu osobu). Okrem toho im poskytujeme aj agregované údaje, napríklad priemerný vek účastníkov výskumu a podobne.

Čo máte robiť, keď už nechcete, aby sme mali vaše údaje?

Napíšte nám vašu žiadosť na privacy@opineon.com a my vaše údaje rýchlo a bez rečí odstránime. Rovnako postupujte v prípade, že chcete údaje aktualizovať, alebo máte podozrenie na ich zneužitie. Vždy a budeme snažiť reagovať rýchlo a výjsť vám maximálne v ústrety.